Seed ball Program at Pavagada Anganawadi Center

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡದ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮವಾದ ಆರ್ ಡಿ ರೊಪ್ಪ ದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಕೆಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಬೀಜದುಂಡೆ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ…

Leave a Reply