Group Discussions – June 13 2016

Kalgudi Naveen added ಭೋಜನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ and ಮಂಜುನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನಿ

Kalgudi Naveen: ಭೋಜನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ : ಮಂಜುನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಮಂಜುನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನಿ: ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್

Kalgudi Naveen: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಡ್ಡಾಯ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೇ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಚರ್ಚಿಸೋಣವೇ? ಇದು ವೇದಿಕೆಗೆ? ಗಿರೀಶ್ ಅವರೆ ತಿಳಿಸಿ.

Dyavanoor Manjunath : ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ವಾಗುತ್ತದೆ

ಮಂಜುನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನಿ: ಮೊದಲು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ನವೀಕರಣವಾಗಲಿ…..ಯಾವ ಯಾವುದೋ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸುರಿಯುವ ಬದಲು…,ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಲಿ…

Prasanna Prabha: ಬಲವಂತದ ಒತ್ತಡ ಸಲ್ಲ : ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲಿ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ. ನೌಕರಿ ನೇಮಕಾತಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತಾ ಮಾಡಲಿ

Shivanagouda Patil: ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ಇರುವಂತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದವರಿಗೆ ಮೀಸಲು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ😀

Kalgudi Naveen: 👍👍🌺

Girish Mudigere: Namasthe all….above points are more suitable to be discussed in Develop Schools Kannada team……more experts and experienced persons there could add more value i feel

Marularadhya A M: Posted Hi Tech Kitchen: Sri Siddaganga Academy wathiyinda GHPS MUSTUR, Jagalur taluq Shalege Water filter vitharisalayithu.

Girish Mudigere: Kindly inform your names to add…..one of us will add please : Marularadhya sir…excellent

Girish Mudigere: Naveen Sir…..my personal opinion( i may be wrong)….Government jobs should be offered to loyal and honest people than above sir

Marularadhya A M: Photo on plantings: Sri Siddaganga Academy, Padhavidara Parishath-Jagalur, hagu Yuva Bharath Foundation vathiyinda Shaleyalli Sasigalannu hakalayithu.

Girish Mudigere: Excellent sir…..protection and safeguard updates tilisutta iri please

Linnet D Silva: Banners more than plants!!!

Girish Mudigere: Linnet…..plants are planted in large area: All 150 let us make them trees: Let all of try sir by exchanging ideas and posting growth regularly

Marularadhya A M: Exactly Sir.(Also posted on Assam Free higher education)

Girish Mudigere: We want sponsors for printing fliers/pamphlets: Girish Mudigere: Assam great….we encourage 100% free for all

Shivanagouda Patil: There r many NGO’s n private companies which sponsor for such activities👆🏻

Girish Mudigere: Patil sir thanks…. Kindly try to give one contact sir

Shivanagouda Patil: I will try to collect such sponsors n give u shortly sir : Deshpande foundation is one among them👆🏻

Raju Aralimarad: In bvb campus: Yes I worked in Despande foundation Hubli

Shivanagouda Patil: Can u get contact sir..?👆🏻

Raju Aralimarad: MD is gururaj despande

Raju Aralimarad: Contact number and ID card posted

Girish Mudigere: Let’s plan printing fliers and plan distribution….Before that…. We need to identify one honest volunteer in each school

Guru Poornima: But let us avoid lengthy messages, and stick on to our concept please🙏

Nagaraju K: Post only govt school development related please

Guru Poornima: 👍

Chaya Chandra Acharya: Is anybody knows how An and kumar of super30 could prepare underprivileged children to IIT level. Mr. An and kumar talks only hindi

Nagaraju K: Picture posted

Chaya Chandra Acharya: Great

Nagaraju K: Published Facilities offered by Government Schools : Estella kasarattu madidharu shalege seriddhu 6 vidhyarthigalu mathra

Girish Mudigere: Excellent sir: Lets find solutions: We shall try Anchan sir model: We bring all few homeless families also and provide respectable job for parents and admission to kids:

Harshiya Bhanu: Super Nagaraj sir, chinte beda 6, 60 aagutte 60 mattashtagutte

Nagaraju K: Good idea sir adhre village alli kasta aghutte sir

Girish Mudigere: I know, But, Villages in USA are heavens with worst weather…. Why not we create heavens in India… : We r blessed with best weather in world

Nagaraju K: OK sir try madona

Girish Mudigere: Lets increase admissions like remote international schools: Lets fail but lets not fail in trying

Shivanagouda Patil: Good effort by Sodari Nivedita Pratishtana Mangaluru Tumakuru and Bengaluru volunteers. Visiting schools, collecting the names of drop outs, visiting their house, motivating them to go to school again and then supporting them in learning their subject!! Awesome. #EducationToAll

Nagaraju K: Excellent work God bless her sir

Girish Mudigere: Patil Sir….excellent….. Can i request one thing : Kindly use Central Government instead of BJP Government…… Also avoid forwarded messages……please remove Names of NGO if it is associated with religion:Please….. Thanks : Above is a good work to be copied in all places : Especially country side NGO s should go….lets request them

Prakash: I am yet to understand the plans and works from this group. .I am sorry..

Girish Mudigere: Prakash Sir…..thank you: Kindly visit www.mangalorelink.com/school

I will call you shortly if not one of us will explain.

Prakash: K..sir thank u…I ll check and confirm. ..

Girish Mudigere: Yogish is on the way to India… He is to reach tomorrow…. He planned to visit few schools. I join him next week…..we will try our best

Nagaraj Puttur: ಸ್ವಾಗತ ತವರಿಗೆ ಯೋಗಿಶ್ ಸರ್

Girish Mudigere: Yogish Sir focus on 10 listed school initially…. Excellent start

Chaya Chandra Acharya: My school name is ganganagar school, Bangalore

Guru Poornima: We have listed these 10 schools earlier. I am reposting this. Expecting respective teachers to provide feedback or comments if I miss anything. We can finalize the list once Girish is in Bangalore 1. Nagesh Sir’s school 2. Gajanan Sir’s school 3. Linnet madam’s school

4. Chaya madam’s school 5. Harshiya madam’s school 6 Raviraj Sir’s school

7. Raghavendra sir’s school 8. Siddeshwara school in Dharwad 9. Nataraja sir’s school in Ramanagar

10. Umesh Sir’s school in Ramanagar. These are our current 10 schools in focus

Let’s start collecting the requirements from these schools and connect NGO’s . We have contact numbers and address of these schools. Also understand that following are main requirements

1. Staff shortage 2. Clean drinking water 3. Toilets for boys and girls separately

4. Electricity at least during school hours 5. Computer lab. At least 5 computers to start with

6. Projector 7. Internet and wifi 8. Good play ground with compound walls 9. Plenty of trees are required – immediately we can meet this reqs for sure. 10. Building may be old. Upgrade the buildings and add more rooms 11. Morning breakfast if possible through local NGO’s or SDMC

12. Quality of teaching with proper training to teachers 13. English speaking classes and extra math classes 14. Reduce the burden of teachers and HM’s of data entry of daily activities with the help of Eshale.org program 15. Free books, uniforms and stationaries for each student. 16. Good library facility 17. Good science lab 18. Indoor and outdoor games

Please list if I missed anything. Respective teachers, please start actively working with us to find the solution with NGO’s or CSR’s

Most of these facility related requirements can be provided through our NGO’s and CSR’s.

Please note that it may take some time to provide the facilities. But we will start working towards it very soon.

Milind M Raichur: Yogesh sir & Girish sir if you ppl have plans of visiting Dharwad pls let me know , will join you for sure

Yogish: Thank you all : Sure lets meet maximum members.

Girish Mudigere: Milind sir sure

Nagesh TK: Yogish sir after 15th I call you and bring water

Leave a Reply