Group Discussions – April 28 2016

Group Discussions – April 28 2016

Girish Mudigere: Renamed to keep similarity in names

Develop Schools Info Team which is Silent Team

and

Develop Schools Core Team which is active Discussion Team

Akhila Vidyasandra: Welcome to all the new members to the develop schools family . I was searching for the group In my whatsapp list.

Dyavanoor Manjunath ದ್ಯಾವನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್: ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ನಡೆಯಬೇಕು

Gururaj Paramesha: Improve Aganawaadis

Improve Enrollment ratios in primary schools

Core agendas of developschools

Harsha Kadur added MUST RB Sandeep. Welcome Sandeep from.udupi

Gururaj Paramesha: visit www.schooldevelopment.kar.nic.in

RB Sandeep: Danyavadagalu Harsha Mattu ellarigoo. Nanna heasru Sandeep RB antha Udupi Jilleya , Prasiddavada prakruthiya sundaravada,manohara , ramaniya Samudra kinare, Deepaskamba oorada “Kaup” Namma ooru

Harsha Kadur: Sandeep Our aim are Improve Aganawaadis, Improve Enrollment ratios in primary schools

Dinesh Hegde Uleppady: We have child right activist group in mangalore. And we have child right group. If anybody would like to join this group, we welcome them. Please send your wish of joining our group please send your whats app no to -9448488000. Dinesh Hegde Ulepady. Welcome you

Gururaj Paramesha: Dinesh we want to improve the govt schools so plz use this platform for such discussions v need ur help

Tandavmurthy: List of RFOs in bangalore ( Range Forest Officer)

Dinesh Hegde Uleppady: We are fighting against school donation. Last year we took the risk of raiding schools where donations been collecting against law.

My request to this group not to divert the aim of this group. Let continue this group with its own goal

Manjunath Bailahongla: ಕೊನೆಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸೇಂಟ್ ಜೊಸೆಪ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪುನರಾರಂಭ !

Gururaj Paramesha: Manjunath sir plz lead from Belgavi division, Identify all districts which comes under Belgaum division, And also identify one active volunteer from each District for our org implementation

Manjunath Bailahongla: OK, belgavi dist primary school development sir

Tandavmurthy: Belgaum,bijapur,bagalkot,dharwad,gadag,haveri,uttara kannada

Harsha Kadur: ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬೆಳಗಾಂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳಗಾವಿ

Girish Mudigere: Akhila …let’s focus on action plans and real work….team please siggest

We can speak in each school nearby to our members…on improving admissions

If one person also….talk to parents. Arrange social programs in school area to admit kids to government schools

Kalgudi Naveen: Planting trees is a good idea.The schools which has a place for gardening, can plan a little more.Preserving the native species. And, if plants and trees of academic value are planted, school garden will play the rile of living museum. Developed by children. I would be grateful if any of the RFOs or any body who can get me a sapling of Ficus krishnae

Manoj Scientist: Its should be the first step. And it is the real green signal. Bcoz w can build a nature awerness. And hence build a temprement off supporting it

Akhila Vidyasandra: I’ll also try for the saplings, its better to plant the local plants and ಆಲ, ಅರಳಿ, ಹೊಂಗೆ, ಬೇವು are the best.

Girish Mudigere: Thank you Akhila, Manoj and Naveen…lets try calling few RFO definitely they may help

Tandavmurthy: Sir getting saplings is ok,think of promoting tree guards to control mortality of saplings

Girish Mudigere: Excellent point. Like kids….Discontinuing education. Admission of kids and avoid dropout ……gettimg and planting saplings, promoting tree guards to control mortality of saplings

Kalgudi Naveen: Bengaluru forest dept Bursary heads washed hands. Anyways, I would be grateful if anybody can help me with that plant. Lalbagh has few of them, but it is not for sale. I tried in many Nursaries but in vain.

Yogish: So far 12 schools requested for notebooks, totally 1308 books. 16 schools requested for water filters.

Girish Mudigere: Do all contact numbers are active….each school ….kindly verify. NGOs will contact you directly. Kindly utilize for benefit of students. Prashanth sir will contact Ramanagara area schools …..from Amrutha Bindu….shortly. Dhananjaya sir…..kind attention please

Nagesh TK: Sure sir we are waiting like soldiers!!!

Yogish: http://developschools.org/projects/list-of-schools-enrolled-for-water-filter-and-notebooks please go to this site and double check your phone numbers, name, address and notebook requested.

Yogish: http://developschools.org/team/district-wise-direct-contacts just updated this page by adding Gururaj for Bangalore South and North along with Chanrakanth Sir.

Check the site www.klp.org/map this is an interactive map gives number of schools in each school districts, number of students teachers etc. It shows the grant given to each district or demographic

Sandeep: ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ……….ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿರಿಮೆ, ಕಲೆ ,ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಪರಿಚಯ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ನಾಡಿನ ಕವಿಗಳ ಕುರಿತು ರಸವತ್ತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು.

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಪಾಲಕರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಂತೆ ನಾವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬೇಕು.ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನ್ನಡ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿಸಬೇಕು (ಕಂಗ್ಲೀಷ ಅಲ್ಲ)

Girish Mudigere: Let’s do positives firmly. NGOs will help us in above execution.Lets try to connect NGOs through above agenda…..few out of 1000 will respond positively ….let’s continue with them….sorry for my kanglish!!!

Girish Mudigere: BEO Balegar sir suggested great idea of planning trees in his Facebook page

Excellent response is seen. Lets help to execute him and all similar teams. Thank you Balagar Sir Thanks

Renni D’souza: Here I am sharing some of the information regarding childline u can visit WWW.childlineindiafoundation.org.in each district committed Childline team available

Girish Mudigere: Renny Sir…thanks for the following useful information

We may use their help to admit and take care lost kids

Ok for child care and protection CHILDLINE WORKS 24 HOURS ANY body can Cal 1098 in. India They 24 Access Through 1098 Phone when Childtren in distress any body call. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ childline ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು 1098 ಮೂಲಕ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು

Yogish: Today one of the DK MLC announced to install solar power unit of 3 kW per school for 50 govt and aided schools in DK schools from MLC fund. Cost per solar unit will be Rs 2.5 lakh (for 3 kW)

Dakshina Kannda schools please make use of it

Girish Mudigere: Ganesh Bhat…..or Lokesh sirs…..try to help teaching staff to get solar power unit if possible

Leave a Reply