Group Discussions – April 27 2016

Girish Mudigere: One foundation ….name I will disclose shortly…… took names of all 10 schools which needed Notebooks

Sure few schools will be covered and books will be distributed shortly. I will update shortly

From Bhimangoud: Akhila Vidyasandra: ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ ಪೂರ್ವಕ ಆಹ್ವಾನ. @ ಶರಣರ ಬರವೆಮಗೆ ಪ್ರಾಣ ಜೀವಾಳವಯ್ಯಾ@ ಭೀಮಣ್ಣಗೌಡ ಪರಗೊಂಡ.

If each villages can have a library , youth will read some books instead of wasting their time

Kollegala Sharma: Along with Library activities that lays stress on reading should be emphasised. Without readers library is dead. Personal experience

Akhila Vidyasandra: Its someone from the family of that demised person who was a member of the panchayath

Kollegala Sharma: Can we think of activities in classroom which includes and writing. In many schools I have been involved reading habits (of even text books) are poor. So I gave out old National Geographic issues as prizes. One for the student who ‘yawned’ the most in classes. It was gratifying that next day the book was ahain in the class and was being circulated.

Akhila Vidyasandra: Oh excellent, but we need some good books in Kannada, ಕಾರಂತರು, ತೇಜಸ್ವಿ, ಟಾಲಸ್ಟಾಯ್, etc. Even Lara Ingalls series are good too. Every year or once in two years schools get some money for purchase books for library, if we develop good rapo with the teachers, we can suggest the names.

Panchayaths can write their budget including money for school development and provide books too. There are some Panchayaths who are spending money in crores, it depends on the capacity of those elected representatives.

Girish Mudigere: Connecting knots…..our focus area as workforce in our team is not adequate

We have Prashant team, Sathish team, Mahesh team, in our group

Dyavanoor Pratistana, Harish’s Aramba Trust

Amrutha Bindu, Aviratha, Mathrubhoomi, Dyavanoor pratistana and Aarambha Trust NGO ….Agasthya Foundation, Vishwamamava foundation ….Bhimanagouda sir, Minchu IDEAS Rajajinagar, Jnana Sindhu Swamy Signa Yuva Samvada Kendra. Tumakuru , Pragathi Trust by my classmates

All above is almost our reach

Yogish: One of the biggest problem is labor problem. There are plenty of jobs in India, but you don’t find workers. Many workers (including who are working in construction field or in driving or some skilled job ) don’t want to work 6 days a week.

Most of the projects are getting delayed due to shortage of work force and lack of commitment

It took 6 months for me to add 1 kitchen to my existing house, mainly due to shortage of work force even though I gave everything for contract.

It’s very very tough to find drivers in mangalore to run taxi’s. Most of the drivers don’t want to work full time. They need job only 3 days a week on daily wages. Very soon driverless cars will be on road

It’s difficult to remove the poverty unless we work at least 5 to 6 days a week.

Kollegala Sharma: Yes. Driverless cars will be ready, but our roads? Yes. Manpower is a problem. The quantity is there, but the will power is not there. If we can demonstrate there is something in it for them also, and it is not for the benefit of us, probably things change. But change is always slow. If not it can be exothermic, sudden and explosive which does not last.

Yogish: We produce so many graduates, but don’t produce skilled workforce for the requirements of our existing projects like road works, construction work or any agricultural work. We have to depend upon the workers who are coming from outside the country or state. For example there are more than 25 engineering college came up in mangalore and Udupi districts in past 25 years, but no polytechnic or ITI came up. Because it is less attractive.

Panchappa: Skilled training must start from ground level.

Kollegala Sharma: At every opportunity during my teaching, I try to drive this point home. One eg. When I asked students to give their feedback on my classes, there was one feed back which touched me. It said that the boy wanted to become KSRTC Driver!!! And he wanted to know how. Well for us that may be nothing. But for a kid, that was a dream. So what do I do? I said the first step is to pass PUC. For that he has to learn things from his classes. Second thing. Why drive Bus? Why not aeroplane? Yes. I might have put a bigger dream into his mind. But will that dream sustain? For that continuous interaction is absolutely necessary. One thing I always feel is that the transfer ‘business’ in schools might be a impediment for the children. In private schools, though there is greater ‘recycling’ of teachers, some stay for sufficient time to develop a rapport with the children and motivate them. We lack this environment in the government schools. Since we as volunteers cannot change this, probably the alternative is to have a continuous, sustained interaction with the schools that we engage. Volunteers might change, but the type of interaction and motivation needs to be sustained. Say from 8th to 10th. or from 4th to 7th. Or 1st to 5th standards. This involves manpower. Committed and having faith in the effor we are doing. Education is a slow growing tree. It gives fruits very late. Overnight change cannot be seen.

Skill training can be included along with classroom activities.

Yogish: Another main reason is the huge salary difference between engineering/Doctor’s job and rest of the job. Therefore everyone wanted to become engineer or doctor. Today we can hire a software engineer easily and make him to work 12 hours a day than hiring a driver. Discipline, hard work and commitment are essential. I think we have to teach these 3 mantras to every student.

Laasya: really excellent thinking…its true

Girish Mudigere: Lets implement few ideas in schools. Lets improve few anganavadis …..to startwith

Lets start from root….encourage our contacts to clean Anganavadis and paint them

Gururaj Paramesha: As discussed earlier we need to mobilise volunteers for following divisions,

Bangalore Division, Mysore Division, Gulbarga Division, Belgaum Division

These are our education divisions in Karnataka

Paramesha: Balagar sir can you share the list of BEOs for each division so that we can start doing ground work before academic year starts

Each Division – BEOs – SDMC members – Head Masters – School Teachers – Kids

Girish Mudigere: I look at our NGO leaders

We have Prashant team, Sathish team, Mahesh team, in our group

Dyavanoor Pratistana, Harish’s Aramba Trust

Amrutha Bindu, Aviratha, Mathrubhoomi, Dyavanoor pratistana and Aarambha Trust NGO ….Agasthya Foundation, ….Bhimanagouda sir, Minchu IDEAS Rajajinagar, Jnana Sindhu Swamy, Bharat Scouts and Guides Karnataka(Gururaj will give alternate contact person)

Harsha Kadur added MUST ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶರತ್, Sharath from shivamogga. ಮೂಲತಃ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯವನು. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ. ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ದ ಗೆಳೆಯ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶರತ್: ಈ ಗುಂಪಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಯಬಹುದೇ? ಈ ಗುಂಪು ಬಹುತೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಂಪು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ.

Nagesh TK: ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಡೆ

Girish Mudigere: Government Schools including Regional languages in each state….example Tamil in Tamilnadu. Yella iddeve…….Home makers farmers saha

Harsha Kadur added Gangu. Gangu from gadag …working in bangalore

Gangu: Elrigu Namskara, my name is Gangu, I’m a fine artist.. Working on Subex, as a web designer. Thanks to all given me opportunity to join this group.

Girish Mudigere: added Sri Harsha. Welcome Sri Harsha…he was busy with exams in USA university. But very potential personality. Welcome to core team from silent team

Sri Harsha: Hello everyone I will try to contribute as much as I can from now. I work a lot on powerpoints..so if anyone needs any help with study materials or making presentations please let me

Harsha Kadur added MUST Manjunath Bailahongla. Manjunath from bailahongala

Manjunath Bailahongla: MY NAME MANJINATHA KULKARNI (HIREMATHA ) FROM BELGAVI DISTRICT BAILHONGAL. RTI MAHITI WEEKLY NEWS PAPAR EDITOR AND. PURTVI YUTH FOUNDATION POUNDER AND PRESIDENT THANK YOU ALL SIR AND MEDAM

Harsha Kadur: Our aim is………..Government Schools improvement

Yogish: I think summer classes should be enjoyable by going to picnic, camping, studying nature, exploring new things etc. It’s not called summer camps if we are sending our children to learn English or maths or focus is for academics. It is really very painful for kids if we force them learn academics in summer classes too . Kids should enjoy their vacation. Here in America we send children to summer camps only if both parents are working. Mostly its lot of activities and less academic.

Girish Mudigere: One request …..Also few cannot understand Kannada ….be considerate. As we all need to come together to develop Government Schools . if few cannot understand English feel free Kannada. Please overlook what you don’t understand. Finally our goal is to improve all government schools

Manjunath Bailahongla: government school development but government schools political entry school stop all party entry school development

Girish Mudigere: Entry for humans only. Not for others….even parrot behaves like human…we admit

No party, religion, caste, language or power or country, All are equal. This is. For whole world. I am serious. : But lets start from anganavadis cleaning.

Harsha Kadur: S ..its right way. We should first mingle with them……

Girish Mudigere: Lets plan. Lets avoid other discussion. Lets find solutions to improve anganavadis and primary schools. Lets start from cleaning premises. Sunday we can do cleaning and plant flower plants

Manoj Scientist: IN two three school just i travelled and im picking up some teachers our focus

In which they r helpful in our thoughts. HM s also. Bcoz it gives us some stability. And i prefer al others also to try it t reach scoools easily. : We can try in a way which all of school come considerably

Girish Mudigere: Thanks Mr Manoj….. Lets try planning here….implementation can be done without teachers…..initially. Because it is sensitive to handle very small kids. We should handle like our own children. They are beyond any God …..like Kohinoor diamonds or superpowers

Girish Mudigere: Someone please try to contact

R.K. Foundation No 2 & 3 , New Raja Building, 2nd Floor, N.R Road, Bengaluru – 560 002

Office Phone No: +91 – 80 2221 0088

Girish Mudigere: We may move few silent members from here to silent group

This is to avoid disturbance to them. Many silently leave the group due to too many messages. Kindly cooperate. Thanks

Harsha Kadur added MUST Sandeep from Bengaluru and Belagavi Kiran

Sandeep: ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂದೀಪ್

Belagavi Kiran: ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ,ನಾನು ಕಿರಣ ಅಂತಾ…ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Harsha Kadur: Our aim is………..Government Schools improvement

Sandeep: Uthamavadha shishakaru.. Experienced…. Jana ghalighee Mahithe kodabhekhu….. Addutaicememt….

Girish Mudigere: Nija sir…..most here are noble teaching staff

Ram Ajekar: hi athmiyare government school galannu yavareeti improve ment madabahudu yemba chintanege nannurina kelav Jana seri Lkg classgalannu arambhisiddare edarabagge nanna geleya Vijayakarnataka dalli varadi madidd a Urina sahakaradinda hana sangrahisi gunamattada shikshanakke adyate niduva drustienda makkalige bekaguva kharchugalannu urina pramukarinda sangrahisi maduva akankshegalide .shaleya lkg tharagatigalu udghatana samarambha jarugide e prashakta varshadinda shaleyalli kannadajotrge vidyartigala angla madyamada 2 madhyamagalannu one surina adi tharuva kayak rama nammadu. Vidyartigala jotege hosavyakyanavannu nandihadabekennuva asegalive nimma pratikriyegagi

Prasanna: Just collected from CRP of Humcha cluster. 33 students in hondalagadde geetha mam’s School.

Girish Mudigere: First books we shall try….next water filters, next computers next projectors. Also looking around for good cloths etc

My friend wrote as below: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರೆ ಇಂದು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂದಿಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಹೊಗಲೆಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ……

ಮದುವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು , ಊಟವು ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅದರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಎದುರಿನ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಣುಕಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು …..

ಆಸಕ್ತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೈ ತೊಳೆದು ಅ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಹತ್ತು , ಹದಿನೈದು ಮಕ್ಕಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಉಳಿದ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ….

ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು 8, 9,10 ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗರು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬಡತನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಲು ಗಟ್ಟಿದ್ದರು …..

ಅವರು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇವರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ತಿಂದು ನಮಗೆ ಉಳಿಸಲಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆನೋ ಪಾಪ! ಎಂದು ನೆನೆದು ತಿಂದ ಅನ್ನ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಯಿತು …..

ಆಗಾಗ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ , ಗದರುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ವರ್ತನೆ , ನನ್ನ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಜನರು ವರ್ತಿಸಿದ ರೀತಿ , ಉಳಿದ ಸಿಹಿಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಚ್ಚಾಟ, ಬಿಸಿಲಿನ ಜಳಕ್ಕೆ ತಂದ ಪಾತ್ರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ನಿಂತಿರುವ ಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಅಗಾಧ ಅಸಮಾನತೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಸಿದ್ದವು ….ಛೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಎಂದಾದರು ಹೀಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಉಣ್ಣಲು ಸಾದ್ಯವೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ದಿನವೂ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂದು ಅದರೂ……..

ಇ ಮುಖಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು , ನಮ್ಮ ಅಹಂ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಅ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇ ನೋಟ್ ಬರೆದೆ ….. ಅನ್ಯತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ ….. Feeling too much Disturbed……

Girish Mudigere: Another Head Master says: ನಾನಿರುವುದು ಕಣ್ಣೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿದೆ. ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಾಡುತಿದೆ. ಏನು ಮಾಡ ಬಹುದು ಸರ್.

Girish Mudigere: Lets find solutions ….Lokesh and Team and Bantwala schools are finding solutions

Girish Mudigere added MUST Milind M Raichur. Milind was with IDEA Chennai ….now back home in Dharwad. At Present into HR & Training as Consultant for north Karnataka

Also they are Associated in Training students of schools n colleges under National project of National Digital Literacy Mission

Leave a Reply